Ürün İzlenebilirliği

Ürünlerimizin izlenebilirliği, et ve et ürünlerinin durumlarını hayvanların doğumundan nihai tüketicilere ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında takip etme sistemine dayanmaktadır.

ixnilasimotita

Üretimden başlayıp kesim, toplama, parçalama, işleme, paketleme, nihai tüketicilere sunumuna kadar tüm işleme aşamaları içim tüm ürünlerimiz ile ilgili bilgileri (üretici, kesim tarihi, işleme tarihi, ağırlık, parti vb.) kaydeden elektronik yazılım sistemi olan GL1 TRACE kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin ambalajları üzerine, sistem tarafından kaydedilmiş olduğu gibi her ürün hakkında bilgiler ile ilgili olan ve Mobil ile Online uygulamalarla izlenebilirliğini sağlanan bir kod numarası ve TRACE ID kelimeleri basılır. Böylece tüketicilere, cep telefonları veya internet aracılığıyla uygun kod numarasını girerek satın aldığı nihai ürünün kimliğini belirleyen bilgilere sahip olması olanağı sunulmaktadır.