Ντιλμέ Μεγάλο

Ντιλμέ Μεγάλο

Έχει αρκετά μαλακό κρέας με λίγο λιπάκι.

Το ύψος του είναι 57cm και το πλάτος 27cm.