Μπριζόλα

Μπριζόλα

Έχει διάσπαρτο λίπος και εμφάνηση. Πολύ εύγευστο αλλά απαιτεί τέχνη στο κόψιμο λόγω του μεγέθους του.

Έχει ύψος 37cm και πλάτος 27cm.