Μπούτι

Μπούτι

Το κρέας είναι ψαχνό χωρίς λίπη. Είναι καθαρό και προτιμάται.

Έχει ύψος 28cm και πλάτος 18cm.

Ζυγίζει 1,300-2,000kg.