Άοσμος

Άοσμος

Ο παστουρμάς απαλλαγμένος απο την οσμή του.

Η επιτυχία στηρίζεται στην φυσική επεξεργασία του μίγματος που καλύπτει τον παστουρμά.

Δοκιμάστε τον και θα σας πείσει.