Πρατήρια

Εικόνα επαφής
Ιστορικό κέντρο Αθήνας

Ευριπίδου 45, Αθήνα,Ελλάδα
+30 210 321 7187
+30 210 325 0794

Αγορά Πειραιά

Τσαμαδού 2, Πειραιάς
+30 210 412 1766

Follow Us on: facebook twitter linkedin youtube foursquare pinterest skype

Ενημερωθείτε για τις γευστικές δοκιμές μας